มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ผนึกกำลังสมาคม maiA และซีอีโอกว่า 100 บริษัทให้ข้อมูลผู้ลงทุน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วันนี้ (28 ต.ค.) กรุงเทพฯ – งาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Growing Stronger Together เติบโต แข็งแกร่ง ไปด้วยกัน” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 110 บริษัท ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตร สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) จากโครงการ SET Social Impact Gym ร่วมงานด้วย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ตลาดทุนกับการพัฒนา SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ย้ำถึงนโยบายที่สนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมส่งเสริมและพัฒนาให้บริษัทจดทะเบียนเอ็ม เอ ไอ เป็นต้นแบบ (SME Role Model) ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในไทยมีบรรษัทภิบาล เป็นการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนและคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งฝากให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และบริษัทจดทะเบียนพิจารณาประเด็นความท้าทายในระยะสั้นและในระยะยาว ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของระดับราคา ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน การเงินสีเขียว (Green Finance) การเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Finance) และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อไป

ด้าน ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นวิสัยทัศน์ To Make the Capital Market Work for Everyone มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยความยั่งยืน ปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ไทยจำนวนมากต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการเติบโต นั่นคือการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ถึงแม้ธุรกิจเหล่านี้จะมีศักยภาพ และมีความสามารถ แต่หากขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แหล่งความรู้ และบริหารจัดการที่ดีอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อย่าง LiVE Platform และร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พัฒนาตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้ SMEs และ Startups โดยมุ่งหวังว่าบริษัทเหล่านี้จะเติบโตเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ขึ้นใน mai และ SET ต่อไป โดยปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 191 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 562,600 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค.2565)

ขณะที่ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในฐานะผู้จัดงาน mai FORUM 2022 ครั้งที่ 7 นี้ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการตลอดระยะเวลา 7 ปี และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) พันธมิตร และสื่อมวลชน การจัดงาน mai FORUM ปีนี้เป็นการกลับมาจัดอีกครั้งหลังจากเว้นว่างไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นักลงทุนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน และยังมีผู้ติดตามผ่านทาง Facebook Live ของทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ www.maiFORUM.com รวมถึงช่องทางของสื่อด้านการลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก ถือเป็นงานเดียวที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบปะพูดคุยกับ CEO บริษัทจดทะเบียน mai แบบใกล้ชิด และมีบูทจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงได้รับฟังเสวนาจากกูรูด้านการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนต่อไป