Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ขอคัดสำเนาบัตรประชาชนของคู่กรณี เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี

peenong
(@peenong)
Noble Member Registered

ขอคัดสำเนาบัตรประชาชนของคู่กรณี เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีได้หรือไม่

คำตอบ

ท่านไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลโดยทั่วไปได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลของตัวท่านเอง หรือท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 125)

โดยให้ท่านยื่นคำร้องขอตรวจสอบได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/เทศบาล โดยนำหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือ การมีส่วนได้เสียกับบุคคลที่ขอตรวจสอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแนบกับใบคำร้อง เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณา

หากเข้าหลักเกณฑ์นายทะเบียนจะตรวจสอบและออกหลักฐานให้แก่ท่าน
บางกรณีนายทะเบียนอาจจะบันทึกปากคำเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เกิดความรับผิดทางอาญา ถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียจริง

ขอคัดสำเนาบัตรประชาชน ได้ที่ สำนักงานเขต/อำเภอ/เทศบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ

ในกรณีถ้าเป็นข้อมูลของท่านเอง แนะนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ไปยื่นคำขอตรวจสอบ ได้ที่ สำนักงานเขต/อำเภอ/เทศบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ

ไม่สามารถยื่นขอคัดสำเนาบัตรประชาชน แบบออนไลน์ได้

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1548 กด 0 ในวันและเวลาราชการ

#คัดสําเนาบัตรประชาชน พ่อแม่
#ขอคัดสําเนาบัตรประชาชนคนอื่น
#คัดสำเนาบัตรประชาชนลูก
#ตัวอย่างคัดสําเนาบัตรประชาชน
#คัดสําเนาบัตรประชาชน โอนรถ
#ขอคัดสำเนา บัตรประชาชน ppt
#คัดสําเนาบัตรประชาชน ออนไลน์
#คัดสําเนาบัตรประชาชนแทนกันได้ไหม

Quote
Topic starter Posted : 25/06/2021 6:08 pm
Share: