หมอยง ประกาศรับอาสาสมัคร คนฉีดแอสตร้า 2 เข็มแล้วมารับเข็ม 3

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ศ.นพ.ยง ประกาศรับสมัครอาสา ฉีดวัคซีนกระตุ้น วัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกามาแล้ว 2 เข็ม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ว

ปัจจุบันสถานการณ์การฉีดวัคซีนของประเทศไทย พบว่า มีประชาชนได้รับวัคซีนครบ2 เข็มเกือบ 70% และผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มครบ 3 เดือน ได้เวลาฉีดวัคซีนกระตุ้นเพื่อทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ทำได้ดีขึ้น

ล่าสุด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับอาสาสมัคร ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็ม 3

โดยระบุว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนกา ในผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกามาแล้ว 2 เข็มและต้องการได้วัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นเข็มที่ 3

อาสาสมัครต้องมีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีภูมิต้านทานตอบสนองไม่ดี (<2000 BAU/ml) ทางศูนย์ฯยินดีบริการกระตุ้นวัคซีนเพิ่มเติม ถ้าอาสาสมัครต้องการ รับอาสาสมัคร ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม และต้องได้รับวัคแอสตร้าเซเนกาเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่​ 30 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2564 เท่านั้น เพื่อมารับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นเข็มที่3

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19