ปัญหาเพราะ “รอยตีนกา” ผู้เฒ่าสแกนหน้าสมัคร “เราชนะ” ไม่ผ่าน ต้องใช้แป้งเด็กทาหน้าถึงผ่าน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(25 ก.พ.64) ที่ทำการกำนันตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ฝ่ายปกครองตำบลบ้านถิ่น รับเอกสารการลงทะเบียน ‘เราชนะ’ ให้กลุ่มพิเศษในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น และนำส่งธนาคารเพื่อลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ไม่สามารถเดินทาง ไปลงทะเบียนเองได้ โดยมียายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ชาวบ้าน

โดยการลงทะเบียนครั้งนี้ได้ถ่ายรูปสแกนใบหน้า ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนต้องทำการถ่ายรูปไม่ผ่านหลายครั้ง ทำยังไงก็ไม่ผ่าน กำนันภาสกรต้องใช้เทคนิคนำแป้งเด็กมาให้ผู้เฒ่าผู้แก่วัยชราทาแป้งบนใบหน้า และทำการสแกนใบหน้าอีกครั้งถึงผ่าน ทำให้เป็นที่สนุกสนานกัน หัวเราะกับเทคโนโลยีคงจะชอบใบหน้าที่อ่อนวัยบ้าง คงจะไม่ชอบความชรา โดยเมื่อวานนี้ ตำบลบ้านถิ่น มีคนสมัครเราชนะจำนวน 50 คน

สำหรับการสมัครโครงการ ‘เราชนะ’ ในตำบลบ้านถิ่น วันนี้บริการอีกครึ่งวัน ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านถิ่น สำหรับกลุ่มพิเศษไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์แบบปุ่มกด ฝ่ายปกครองรับ เอกสาร นำส่งธนาคารให้ อำนวยความสะดวก ให้ ลูกบ้านโดยผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็ขอขอบคุณกำนันตำบลบ้านถิ่นที่เอาใจใส่ดูแล ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มีความหวังที่จะได้เงินเราชนะอีก 7,000 บาท

แหล่งข่าว https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6025281