ข่าวดี! เตรียมเปิดรับ “พนักงานราชการ” กว่า 2 แสนตำแหน่ง – เร่งบรรจุผู้ขึ้นบัญชีแล้ว

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(26 ม.ค.2564 ที่ทำรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.รับทราบ การเร่งรัดสรรหาบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ 4 แนวทาง ดังนี้

1.เพิ่มโอกาสและช่องทางสมัครวัดความรู้ และที่นั่งสอบ ในปี2564 ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน(กพ.)ร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการและประกาศผลสอบภายในเดือนส.ค.64

2.ให้กพ.ประสานส่วนราชการ รีบบรรจุบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กว่า 29,800 คน และให้ประกาศอัตราว่างงาน

3.สนับสนุนบรรจุด้วยวิธีอื่นนอกจากการสอบแข่งขัน ในกลุ่มความรู้ ความชำนาญสูง และ

4.ให้ส่วนราชการ 149 แห่ง เร่งสำรวจอัตราว่าง และให้รายงานส่วนกลางรับทราบสถานะการที่ต้องจ้าง

ที่ประชุมรับทราบการจ้างงานจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้มีการประชุมอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการตั้งแต่ปี 64-67 จำนวน 219,800 กว่าอัตรา และอัตรากำลังพนักงานที่จะรองรับการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุอีก 1,309 อัตรา ซึ่งสำนักงบประมาณจะพิจารณาเรื่องงบประมาณต่อไป

ส่วนที่มีข่าวลือในโซเชียลมีเดีย กรณีที่ครม. อนุมัติให้พนักงานราชการสามารถเกษียณอายุได้เกิน 60 ปีขึ้นไปนั้น ไม่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยการประชุมเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562 ครม.มีมติให้ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ หรือระดับทั่วไปตำแหน่งอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ ซึ่งต้องเคยดำรงตำแหน่งนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มาเป็นคุณสมบัติในการพิจารณาให้รับราชการต่อ แต่ต้องไม่กำหนดตำแหน่งเพิ่ม

แหล่งข่าว https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919309