ข่าวดี! “บัตรทอง” เพิ่มสิทธิ “ยาตับอักเสบบี” ลดขั้นตอนการตรวจคัดกรอง

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(23 ม.ค.64) นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ นายกสมาคมโรคตับแห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติมีมติบรรจุยาสูตรผสมโซฟอสบูเวียร์/ เวลพาทาสเวียร์ (Sofosbuvir/Velpatasvir) ซึ่งรักษาไวรัสตับอักเสบซีได้ทุกสายพันธุ์เข้ารายการบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบเพิ่มยาสูตรดังกล่าวสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองนั้น จะช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจคัดกรองอย่างมาก ซึ่งการตรวจคัดกรอง และรักษาไวรัสตับอักเสบซีฉบับใหม่เริ่มจากการตรวจหา Anti HCV ถ้าพบเชื้อ ขั้นต่อไปคือการตรวจ ปริมาณ ไวรัสหากมีปริมาณไวรัสมากหรือมีอาการรุนแรงก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันที ลดความยุ่งยาก ทำให้การรักษาทำได้กว้างขึ้น

ด้าน นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ไวรัสตับอักเสบซีเป็นสาเหตุทำให้เป็นมะเร็งตับถึง 90% เป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการช่วงแรก เมื่อแสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ประมาณการจำนวนคนไทยที่ติดไวรัสตับอักเสบซีอยู่ที่ 400,000 คน หากมีประมาณ 20% ที่พัฒนาไปเป็นมะเร็งตับก็จะทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่าปีละ 80,000 ราย ยุทธศาสตร์ที่กรมควบคุมโรคใช้ในการจัดการประการแรกต้องรู้สถานะเสียก่อน ปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ยงสูง 7-8 กลุ่ม เช่น ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ติดสารเสพติด จึงต้องขยายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ครบทุกกลุ่มให้ได้ 100% ทุกจังหวัด.

แหล่งข่าว https://www.thairath.co.th/news/local/2018328